FANDOM


Pruflas w demonilogii to upadły anioł, demon i wielki książę piekła. Dowodzi on 26 legionami złych duchów i jest wymieniony w Pseudomonarchii Daemonium. Jest znany także jako Pruslas lub Buflas, nie został wymioniony w sztuce Goecji z Mniejszego Klucza Salomona. Powoduje on kłótnie i spory między ludźmi, chętnie odpowiada na dowolne zadane pytanie przez przywołującego, jego pieczęć prawdopodobnie nie jest znana, jest przedstawiony jako wysoki i silny mężczyzna z głową lwa, w dłoni trzyma trąbkę, uważa się również że dosiada niedźwiedzia lub dużego jastrzębia. 

  ilustracja Pruflas w Dictionnarie Inferal