FANDOM


Istnieje w tym kraju spisek mający na celu zniewolenie wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci. Zanim ustąpię z tego zaszczytnego stanowiska zamierzam go ujawnić

—John Kennedy

System
Nowy Porządek Świata

New-world-order
Typ: System
Nazwa: Nowy Porządek Świata
Skrót: NWO
Władza: Jeden Rząd
Idea: Zniewolenie świata
Religia dominująca: Lucyferianizm

Nowy Porządek Świata - (łac.Novus Ordo Mundi) - Nowy sytem ekonomiczno - gospodarczy,którego celem jest zniewolenie człowieka.Głównym założycielem systemu jest Zakon Illuminatów,który dąży do zjednoczenia wszystkich narodów,aby były podległe jednemu rządowi.

Nieudane Osiągnięcia NWOEdytuj

 1.  I Wojna Światowa miała obalenić carów Rosji, protektorów prawosławia i stworzenie ateistycznego państwa komunistycznego
 2. II Wojna Światowa miała wzmocnić komunizm i powołać państwo syjonistyczne w Izraelu
 3. III Wojna Światowa miała rozpocząć się w środkowym wschodzie pomiędzy Judaizmem a Islamem.Później spór miał zostać rozprzestrzeniony na inne narody.

Powyższy plan opracował Mazzini razem z Pike,ponieważ miało to na celu przymusić naród do zrzeknięcia się suwerenności na rzecz jednego rządu.

Osiągnięcia NWOEdytuj

 1. Utworzenie dobrze prosperującej propagandy,która głosi,że Nowy Porządek Świata będzie lepszym systemem od demokracji,wolego rynku,kapitalizmu,komunizmu czy faszyzmu.
 2. Utworzenie czterech Unii (Europejską,Północno - Amerykańską,Afrykańską,Azjatycką),której członkowie państw tracą część suwerenności i niezależności.

Cel NWOEdytuj

 1. Likwidacja instytucji państwa oraz granic 
 2. Wprowadzenie centralnego systemu, opartego na elektronicznej kontroli każdego obywatela planety
 3. Zmniejszenie populacji ludności na świecie o 25-50% – przy pomocy kontrolowanych epidemii, szczepień oraz modyfikowanego pożywienia i farmaceutyków
 4. Stworzenie obozów resocjalizacyjnych dla obywateli,którzy nie potrafią podporządkować się Nowemu Porządkowi (Obozy FEMA w USA)
 5. Przejęcie władzy przez instytucje militarne,mające być gwarantem zachowania spokoju i pokojowego przeprowadzenia zmian
 6. Wprowadzenie globalnej gospodarki, ściśle racjonującej zasoby
 7. Dokonanie modyfikacji genetycznych populacji,aby uzyskać pożądane efekty – początkowo eliminacja chorób, następnie,sterowanie poziomem inteligencji i emocjonalnością rodzących się dzieci, a na końcu – cechami fizycznymi.
 8. Zniszczenie wszystkich religii na świecie i wprowadzenie nowej wiary w jedynego Boga - Lucyfera

Nowy Porządek Świata jest bardzo niebezpieczny systemem,ponieważ czerpie założenia od faszystów oraz komunistów.Po II Wojnie Światowej sprowadzono do USA 80 hitlerowskich naukowów,którzy w większości byli zbrodniarzami wojennymi.Są również założycielami NSC i CIA.

Chcąc osiągnąć swój cel Illuminaci muszą podjąć odpowiednie kroki,mające na celu przygotowanie świata na nadchodzące zmiany :

 1. Obniżenie poziomu intelektualnego społeczeństwa poprzez reformę systemu szkolnictwa, mającą na celu wykształcenie specjalistów w wąskich dziedzinach, nie posiadających szerokiej, ogólnej wiedzy
 2. Uzależnienie społeczeństwa od systemu NWO, z którego wyjście jest niemożliwe
 3. Skierowanie uwagi społeczeństwa w kierunku kultury konsumpcyjnej, jednocześnie odwracając uwagę od kwestii moralnych i etycznych, kompensując tę sferę życia kontrolowanym i zgodnym z założeniami,systemem religijnym
 4.  Stopniowa modyfikacja systemu prawnego, pozwalająca na niezauważalne wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie kontroli nad społeczeństwem. Zmiany administracyjne mają przekazywać władzę w ręce odgórnie kontrolowanych struktur militarnych – policja, wojsko, sądy, zaś zmiany gospodarcze – w ręce korporacji i wpływowych organizacji biznesowych.
 5. Demoralizacja społeczeństwa,która prowadzi do fałszywej wolności,mająca na celu zmoblilizować młodzież do popełniania grzechów i wprowadzenia ateizmu.