FANDOM


Duchy - Istoty niematerialne upodobnione do ludzi,żyjące po śmierci.Istnieją również duchy potrafiące się w połowie zmaterializować np. Poltergeisty. Zazwyczaj nawiedzają trzeci lub czwarty wymiar z konkretnego powodu.Niektóre z nich są wyjątkowo złośliwe, inne zaś oczekują pomocy lub same zdecydowały się żyć po śmierci w celu ochrony swoich bliskich.

Obraz
DuchPochodzenieEdytuj

Duchy pojawiły się wraz z nadejściem śmierci. Konkretniej powstały na wskutek doznanych emocji człowieka w chwili śmierci. Uczucia podczas przechodzenia do świata zmarłych są szczególnie ważne,ponieważ jeżeli człowiek nie oczyści swojego umysłu z niepotrzebnych emocji może stać się duchem. Duchami mogą stać się osoby, które zmarły w sposób nagły (nie miały dokończonych spraw ziemskich),albo brutalnie zamordowane (złe emocje).Jednak niektóre z nich związują się z miejscem zamieszkania (przywiązanie) lub bliskimi (chęć opieki nad człowiekiem). Zgodnie z doktryną spirytyzmu duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego.W innym wymiarze bytowania są wszędzie, przesyłają komunikaty za pośrednictwem mediów lub bezpośrednio. 

Duchy są również istotami, z którymi można się skontaktować. Wystarczy wykonać seans spirystyczny lub zgłosić się do Medium. Istoty niematerialne mogą manifestować się przez osobę żyjącą,zmieniając jej wygląd i wagę dzięki mieszaniu fluidów, lub przemawiając i wykonując inne czynności za pośrednictwem medium.Potrafią również komunikować się w sposób cielesny np.dźwięk,dotyk.

WizerunekEdytuj

Ektoplazma Edytuj

Gęsta bio - energia wydzielana przez niektóre istoty nadprzyrodzone. Jest również głównym materiałem,z którego składają się duchy. Podczas seansów spirystycznych, niekiedy wydzielają ją Media.Pojawia się również często w nawiedzonych domach.

Ciało AstralneEdytuj

Duchy potrafią przybierać formę ciała astralnego. Dzięki temu łatwo można również określić poziom ducha. Jeżeli jest cieniem istnieje większa szansa, że jest to złośliwy lub nawet agresywny duch. Dzieki tej formie istoty niematerialne mogą przemieszczać się przenikając przez ściany.

MaterializacjaEdytuj

Duchy mogą się materializować. To pozwala po części zobaczyć nikomą część sylwetki duchów.Jest to bardzo niewyraźny obraz, jednak bardzo skuteczny.

CiekawostkiEdytuj

  • Istnieje strona opisująca rozwój duchów
  • Duchy są niekiedy błędnie postrzegane jako dusze 
  • Duchy mogą zarażać ludzi "Chorobą Duchów ",która wywołuje u człowieka takie same uczucia jak u ducha podczas jego śmierci 
  • Odpowiednikami duchów w tradycji japońskiej są Yōkai 

Wszystkie elementy (4)